Så ser brottsligheten ut i Sverige

Har vi en utbredd kriminalitet i Sverige? Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som håller koll på dessa saker, är det tydligen farligt att vara ung man, visar den senaste rapporten som BRÅ har gjort:

– Utvecklingen av brott mot person beror främst på att andelen som uppger att de utsatts för hot eller trakasserier, vilket är de vanligaste brotten i den kategorin, har varierat relativt mycket under de senaste tre åren, säger rapportens redaktör, utredaren Lisa Wallin.

Sexbrott har ökat de senaste tre åren. Ser man till hela 2000-talet har det dödliga våldet minskat; mellan 2001-2005 var det 92 som dog av dödligt våld, mellan 2011-2015 dog ungefär 85 varje år. Under samma period har våld mot kvinnor och barn minskat men skjutandet mot män har ökat avsevärt de senaste åren. Så långt BRÅ. Här kommer intressant statistik från bloggen Straffisverige.se:

  • 93 procent av alla intagna (i fängelse) är män och fler än hälften av dem har suttit inne förut
  • Ungefär var fjärde av alla intagna är dömd för narkotikabrott, och för våldsbrott
  • Ungefär 300 kvinnor sitter i fängelse i Sverige
  • 144 personer, varav fem är kvinnor (i mars 2014) satt i livstidsfängelse; alla har dömts för mord, anstiftan-, försök till- eller medhjälp till mord
  • En liten del som är ungdomar sitter i fängelse, de som är där har begått grova våldsbrott, rån och eller ett allmänfarligt brott, många av dem har suttit inne förut och kommit tillbaka
  • Har man et straff på maximalt ett halvår, kan man ansöka om att ha en fotboja och avtjäna sitt straff utanför fängelset. Då kontrolleras man av frivården, om de inte sköter sig hamnar de i fängelse igen
  • Ungdomstjänst kan en ungdom få som straff, det innebär att de inte får lön för ett arbete men de ska förstå konsekvenserna av sitt brott under den tiden för vuxna finns samhällstjänst för vuxna
  • 16 Sep 2017